Táto stránka má za cieľ priniesť obyvateľom a návštevníkom Devínskej Novej Vsi prehľad o športových a turistických možnostiach v mestskej časti a jej okolí formou internetového  portálu.